-->

Vi tar en "pause" fra nyttår

Etter mer enn to års prøvedrift har Easy Cooking nå klart å få på plass driftsformer, rutiner og automatiserte nettløsninger som gjør bedriften i stand til å kunne håndtere en mangedobling av vekst i kundegrunnlaget. Vi snakker da om en mangedobling i forhold til dagens produksjon.

Læringsperioden har vært en utrolig spennende reise. Og vi er stolte av hva vi har fått til sammen med dere, så langt. Et resultat som fremfor alt skyldes et nært og godt samspill med våre kunder og de tilbakemeldinger vi har fått av dere. Være seg det har handlet om muligheter i nettløsningen vår, menyutvalg, størrelse på matporsjoner, leveringer og andre gode innspill som har vært med på å bedre vårt produkt.

Som det ofte gjør med utvikling har det også hos oss både tatt lengre tid og kostet oss mer enn vi har planlagt. De investeringer vi har gjort så langt, har vi utelukkende gjort i utvikling av drift og ikke i vårt markedsarbeid. Det har vært viktig for oss å sikre god drift før vi blir store. Det er tross alt mat vi produserer.

Nå har vi kommet gjennom denne første og viktige fasen i Easy Cookings drift. Neste fase står for dør. Vi trenger i første omgang å doble kundegrunnlaget for å komme til vår nullpunktsomsetning. For å få til denne veksten trenger vi eksterne investorer som har som har like stor tro på prosjektet som oss. Målet er å finne investorer som gjør oss i stand til å drive markedsføring i en tilstrekkelig stor grad til å bygge opp det kundegrunnlag som er nødvendig. Og kanskje også investorer som har lyst til å gjøre konseptet vårt nasjonalt.

Det er denne fasen som Easy Cooking nå har kommet til og inntil vi har med oss slike aktører, ser vi oss nødt til å ta en liten «pause» i driften for å redusere det driftstapet vi har hatt i utviklingsperioden vi nå har bak oss.

«Det betyr at vi ikke kommer til å levere helt ferdig middag på døren fra nyttår 2017»

Vi håper imidlertid å ha med oss aktører som gjør at vi i løpet av våren/sommeren rustes opp til et betydelig «comeback» fra høsten. Og da med store vekstambisjoner.

Vi takker for samarbeidet så langt. Og vi håper at dere som har vært våre første kunder blir å se igjen når vi kommer tilbake. Inntil da vil vi få takke for denne fantastiske reisen sammen!

 

PS; Vi trenger alle kjølekasser tilbake etter siste levering i 2016. Vi varsler innsamling pr. sms rett over nyåret.

Med vennlig hilsen
alle oss i Easy Cooking!

 

Se vår video her!